+98 (21) 22016762-3

اخبار سایت

تبریک و تقدیر مدیرعامل منطقه ویژه سلفچگان

تاریخ انتشار : 1400/02/12 نویسنده : ادمین سایت

تبریک و تقدیر مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بابت کسب مقام سوم تیم بسکتبال شیمیدر قم در لیگ برتر باشگاههای کشور