+98 (21) 22016762-3

درباره ما

محوطه کارخانه شیمیدُر
واحد حمل و نقل شیمیدُر
تیم بسکتبال شیمیدُر
محوطه کارخانه شیمیدُر
واخد حمل و نقل شیمیدُر
محوطه کارخانه شیمیدُر
محوطه کارخانه شیمیدُر
محوطه کارخانه شیمیدُر
درحال حاضر گروه شرکتهای شیمیدُرسَلَف به عنوان یکی از گروه های صنعتی پیشرو و مطرح در تولید و صادرات فرآورده های نفتی از جمله انواع روغن های پایه تصفیه دوم، هیدروکربنهای فوق سنگین، قیر و فرآورده های قیری، و انواع روغن موتور و دنده به شمار می آید. این شرکت که در سال 1379 در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تاسیس شد طی هفده سال فعالیت مستمر توانسته 17 عنوان صادرکننده برتر و نمونه استانی را از آن خود کند. شرکت شیمیدُر سَلَف علاوه بر فعالیت های جاری خود، در زمینه فرهنگی و ورزشی نیز پیشقدم بوده و باشگاه فرهنگی ورزشی شیمیدُر تهران را در سال 1388 تاسیس نمود که توانست تیم بسکتبال شیمیدُر را به جامعه ورزشی کشور معرفی کند. این تیم هم اکنون به عنوان یکی از تیم های مطرح در سوپرلیگ بسکتبال کشور و آسیا به شمار می آید. این شرکت موسس شرکت Armoil ارمنستان بوده و مجموعه ای بالغ بر 400 نفر در واحدهای تولیدی این شرکت مشغول به فعالیت می باشند.
این شرکت و مجموعه های آن تمام توان خود را چه در بخش اقتصادی و چه در مباحث اجتماعی برای رشد و شکوفایی کشور به کار بسته و از هیچ کوششی در این مسیر فروگذار نیستند .
سال سابقه فعالیت
تعداد پرسنل مجموعه ها
تعداد کِشَنده ها
شرکت های زیر مجموعه در کشورهای خلیج و CIS